Wprowadzenie

kizi-mizi.com (dalej „Witryna”) szanuje prywatność wszystkich użytkowników strony i gwarantuje, że udostępnione nam dane osobowe będą traktowane jak informacje poufne. Chronimy dane osobowe z zachowaniem należytej staranności.

Niniejsza polityka prywatności wyszczególnia rodzaje zbieranych danych i cele, w związku z którymi dane są zbierane.

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych gier, niezależnie od tego, czy są grane na naszej stronie internetowej kizi-mizi.com, na urządzeniach mobilnych, komputerach osobistych i innych platformach. Dotyczy to również naszych działań marketingowych i promocyjnych na wszystkich platformach i innych usługach, które możemy Ci okresowo oferować. Niniejsza Polityka prywatności gromadzi nasze gry, strony internetowe oraz nasze działania marketingowe i promocyjne oraz inne usługi objęte ogólnym terminem naszych „Usług”. Pobierając, uzyskując dostęp i grając w nasze gry lub wchodząc w interakcje z naszymi stronami internetowymi i innymi usługami, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Obejmuje to twoją zgodę na wykorzystanie twoich danych przez KIZI MIZI i naszych partnerów w ukierunkowanych celach promocyjnych, zgodnie z sekcjami dotyczącymi reklamy w niniejszej Polityce prywatności. W twj sekcji wyjaśniono również, w jaki sposób odmówić lub cofnąć zgodę na wykorzystanie danych do celów promocyjnych. Jeśli masz jakiekolwiek inne obawy dotyczące korzystania przez nas z informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, nie powinieneś korzystać z naszych gier ani innych usług.

  Granie w nasze gry

  Pobierając, uzyskując dostęp lub grając w nasze gry lub korzystając z naszych innych usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie informacji o Tobie za naszym pośrednictwem. Większość tych danych (informacje o urządzeniu, kraj i region oraz informacje o grze) pochodzą bezpośrednio od Ciebie lub Twojego urządzenia. Używamy tych danych, aby oferować nasze gry i usługi oraz je optymalizować, zapobiegać oszustwom, dostosowywać oferty w grze i weryfikować zakupy. Możemy również wykorzystywać je do innych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak reklama.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

  Użytkownicy Witryny udostępniają kizi-mizi niektóre dane osobowe. Należy rozgraniczyć dwa rodzaje danych (osobowych) — dane dostarczone aktywnie i pasywnie. Dane osobowe dostarczone aktywnie to dane, które użytkownik wprowadził samodzielnie do formularza w Witrynie. Są to np. imię i nazwisko oraz adres e-mail, które należy podać podczas rejestracji w celu utworzenia profilu w Witrynie. Dane dostarczone pasywnie to dane gromadzone automatycznie podczas przeglądania Witryny. Zaliczają się do nich adres IP, informacje o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze oraz informacje o używanej przeglądarce. Dane użytkowników zalogowanych na profilu użytkownika dostarczone aktywnie i pasywnie będą gromadzone przez firmę. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, kizi-mizi może gromadzić wyłącznie informacje dostarczane pasywnie.

  kizi-mizi nie udostępnia danych osobowych powiązanych z profilem stronom trzecim, chyba że będzie do tego zmuszona w związku z przepisami prawa lub uzyska wyraźne zezwolenie użytkownika na takie działanie.
  W przypadku (domniemanego) oszustwa lub nadużycia Witryny kizi-mizi może przekazać dane osobowe właściwym organom. Jeśli Witryna zostanie przejęta przez inny podmiot, konieczne będzie dostarczenie wszelkich danych nowemu właścicielowi. Rolą podmiotów, z którymi współpracuje kizi-mizi, jest publikowanie wybranych treści w Witrynie. Wyobraź sobie, że gra jest obrazem znajdującym się w innym miejscu. Widzisz ją w Witrynie, która pełni funkcję ramy obrazu. Gra została umieszczona w Witrynie przez producentów, aby użytkownicy mogli w nią zagrać. kizi-mizi nie odpowiada za sposoby, w jakie wymienione strony trzecie przetwarzają dane.

 3. Rodzice i dzieci

  Uwaga: użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej Rodzice) na przekazanie danych osobowych i korzystanie z Witryny.
  Jesteś ojcem, matką lub opiekunem prawnym dziecka korzystającego z gier opublikowanych w Witrynie i chcesz cofnąć zgodę? Jest to możliwe w dowolnej chwili. Aby usunąć konto/profil, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego opublikowanego w Witrynie. Możemy wtedy poprosić o potwierdzenie tożsamości, aby sprawdzić, czy profil należy do Twojego dziecka. Procedura pomoże uniknąć usunięcia profilu innego użytkownika.

 4. Dane dostarczane aktywnie

  1. Rejestracja

   Aby możliwe było utworzenie profilu, użytkownik musi się zarejestrować. kizi-mizi przechowuje dane osobowe wprowadzone przez użytkownika, takie jak adres e-mail i data urodzenia.

  2. Profil

   Za pomocą profilu użytkownik może uzyskać dostęp do wprowadzonych danych osobowych i zmieniać je, o ile jest to konieczne. Do profilu można uzyskać dostęp, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. W celu zapobiegania nadużyciom zabrania się udostępniania hasła stronom trzecim.

  3. Formularz kontaktowy

   Po wypełnieniu formularza kontaktowego lub wniosku w Witrynie lub po przesłaniu firmie wiadomości e-mail przesłane dane będą przechowywane do chwili udzielenia pełnej odpowiedzi oraz przetworzenia formularza lub wiadomości zgodnie z naturą formularza lub treścią wiadomości e-mail.

  4. Nazwa użytkownika i hasło

   Nazwa użytkownika jest powiązana z hasłem. Każdy użytkownik odpowiada za użycie hasła z należytą starannością. kizi-mizi zakłada, że logująca się osoba wprowadzająca nazwę użytkownika i hasło ma prawo używać profilu użytkownika. Jeśli użytkownik podejrzewa, że niepowołane osoby uzyskały dostęp do hasła, musi niezwłocznie zgłosić firmie takie podejrzenia, aby możliwe było podjęcie odpowiednich środków.

  5. Okres przechowywania

   kizi-mizi przechowuje dane dostarczone aktywnie przez użytkownika, dopóki profil jest używany lub do chwili, gdy użytkownik złoży wniosek o usunięcie profilu. Po usunięciu profilu Witryna zachowa dane profilowe przez dodatkowy okres 30 dni, aby użytkownicy, którzy zmienią zdanie, mogli ponownie uzyskać dostęp do profilu lub na wypadek, gdyby po usunięciu profilu wystąpiły skargi dotyczące materiałów/informacji opublikowanych przez użytkownika.

   W przypadku nadużycia Witryny skutkującego usunięciem profilu kizi-mizi zachowa dane profilowe w celu zapobiegania nadużyciom w przyszłości.

   Jeśli profil nie będzie używany przez dwa lata, zostanie oznaczony jako nieaktywny, a wszystkie dane profilowe powiązane z profilem zostaną usunięte.

 5. Dane dostarczane pasywnie

  1. Zachowanie na stronie i dane odwiedzających osób

   Dane osób odwiedzających Witrynę są gromadzone w celu przeprowadzania analiz statystycznych związanych z Witryną. Ogólne dane odwiedzających obejmują adres IP, godzinę wizyty i dane przesłane przez przeglądarkę.

  2. Polityka plików cookie

   Witryna korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe, proste pliki przesyłane wraz ze stronami Witryny i gromadzone przez przeglądarkę lub na dysku twardym komputera. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ale firma nie zaleca takiego działania. Wyłączenie plików cookie znacznie ograniczy niektóre funkcje Witryny. Jeśli po wyświetleniu się paska cookie użytkownik postanowi wyrazić zgodę na politykę Witryny dotyczącą plików cookie, klikając okno Witryny, oraz posiada profil, Witryna umieści plik cookie na komputerze użytkownika niezwłocznie po logowaniu z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Dzięki temu Witryna będzie w stanie rozpoznać użytkownika do zakończenia bieżącej sesji. Informacje uzyskane przez firmę w ten sposób będą wykorzystywane w celu dostosowywania Witryny do życzeń i preferencji użytkownika.

   Pliki cookie ułatwiają korzystanie z Witryny i dostosowują ją do potrzeb użytkownika. Istnieją trzy rodzaje plików cookie.

   • Niezbędne:

    To pliki cookie umożliwiające wyświetlanie Witryny i korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Są one gromadzone automatycznie bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

   • Związane z funkcjonalnością:

    To pliki cookie umożliwiające zapisywanie preferowanych ustawień, takich jak ulubiony kolor i awatar użytkownika.

   • Związane z prezentacją:

    Dzięki tym plikom cookie użytkownik widzi gry, w które grał, gry, które oznaczył jako ulubione, oraz gry, które zgłosił. Są one gromadzone automatycznie bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

   • Pliki cookie stron trzecich:

    Dzięki tym plikom cookie Witryna może wyświetlać reklamy dostosowane do upodobań użytkownika.

    Są one przechowywane za zgodą użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie takich plików cookie, wybierając opcję „Zgadzam się” na pasku cookie lub klikając Witrynę po wyświetleniu się paska cookie.

  3. Usuwanie plików cookie

   Nie chcesz korzystać z plików cookie? Jeśli chcesz usunąć pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki. kizi-mizi nie ma wpływu na te pliki, ponieważ są one przechowywane w Twojej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pomocy, przejdź do działu „Pomoc” w przeglądarce. Na stronie www.youronlinechoices.com można usunąć pliki cookie stron trzecich. Dzięki temu nie zostaną one przywrócone w innych witrynach.

  4. Reklama

   Nasze gry mogą zawierać reklamy produktów i usług stron trzecich. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności oraz pobierając lub kontynuując granie w nasze gry lub kontynuując korzystanie z naszych usług i chyba że sprzeciwisz się reklamom opartym na zainteresowaniach, jak określono w tej sekcji, zgadzasz się, że my i nasi partnerzy zbieramy i wykorzystujemy informacje o Tobie, w celu poprawy reklamy, kierowania na odbiorców i wskaźników, abyśmy mogli wyświetlać odpowiednie reklamy innych firm w naszych grach.
  5. Jakie informacje są wykorzystywane do celów reklamowych?

   Używamy identyfikatorów reklamowych i innych informacji, które gromadzimy na Twój temat, aby mieć pewność, że widzisz tylko reklamy promujące gry, które mogą Cię zainteresować. Obejmuje to następujące informacje: Identyfikatory reklamowe i inne informacje zebrane na temat Twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki reklamowe, pliki cookie i powiązane technologie; gry w które grasz, oraz informacje o twoich interakcjach z naszymi grami i usługami; twój wiek, kraj i region oraz płeć i inne informacje demograficzne oparte na zainteresowaniach, które otrzymujemy od naszych zewnętrznych partnerów marketingowych lub innych stron trzecich, które mają twoją zgodę lub inne prawa do udostępniania nam tych informacji.
  6. Partnerzy reklamowi

   Gdy grasz w nasze gry lub korzystasz z naszych usług, bezosobowe i inne informacje o Twoim urządzeniu są gromadzone i udostępniane podmiotom stowarzyszonym, aby umożliwić techniczne zapewnianie reklam na Twoim urządzeniu. Nasi partnerzy mogą agregować te informacje z innymi informacjami zbieranymi podczas korzystania z ich usług (lub stron internetowych lub usług stron trzecich) w celu prezentowania bardziej odpowiednich reklam w naszych grach lub w celu poprawy dokładności ich odbiorców i systemów oceny. Wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji w celach reklamowych przez naszych partnerów, zgodnie z opisem w tej sekcji i zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszego partnera, aby uzyskać więcej informacji. Pełną listę naszych partnerów reklamowych i ich politykę prywatności można znaleźć tutaj . Możesz cofnąć lub odmówić zgody w dowolnym momencie - więcej informacji znajdziesz w „Jak dostosować ustawienia reklam opartych na zainteresowaniach”.
  7. Google

   Witryna zawiera reklamy dostarczane przez amerykańską firmę Google. Do śledzenia zachowania użytkowników w Witrynie wykorzystywane są również pliki cookie i inne technologie, takie jak Google Analytics. Informacje uzyskane w taki sposób, w tym adres komputera (adres IP), będą przekazywane firmie Google i gromadzone przez nią na serwerach w USA.

   Firma Google wykorzystuje informacje do śledzenia zachowania w Witrynie oraz składania raportów dotyczących Witryny. Dzięki temu reklamodawcy firmy Google mogą sprawdzać skuteczność prowadzonych przez nich kampanii. Firma Google może udostępniać takie informacje stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. kizi-mizi nie ma na to wpływu.

   W Witrynie działają następujące funkcje reklamowe narzędzia Google Analytics:

   • remarketing w Google Analytics,
   • raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google,
   • demografia Google Analytics i raportowanie zainteresowań,
   • zintegrowane usługi, które wymagają Google Analytics do zbierania danych za pośrednictwem reklamowych plików cookie i identyfikatorów.

   Użytkownicy mogą cofnąć zgodę na funkcje reklamowe narzędzia Google Analytics na stronie Google Analytics Opt-out Browser Add-on lub w menu „Ustawienia reklam”.

 6. Dezaktywacja reklam opartych na zainteresowaniach

  Aktualizując ustawienia urządzenia, możesz zapobiec używaniu identyfikatorów reklam z urządzenia reklamowego opartego na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Jak dostosować ustawienia reklam opartych na zainteresowaniach” poniżej . Pamiętaj, że możesz nadal grać w nasze gry i nadal będziesz widzieć reklamy w naszych grach, nawet jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach. Jednak te reklamy nie są ukierunkowane i nie wykorzystują informacji o Tobie przechowywanych. Można go jednak podać na podstawie kryteriów kontekstowych, takich jak gra, w której wyświetla się reklama lub region urządzenia.
 7. Jak dostosować ustawienia reklam opartych na zainteresowaniach

  Zmieniając ustawienia urządzenia, możesz przestać używać tagu reklam urządzenia opartego na zainteresowaniach lub zresetować tag reklamy urządzenia. Chociaż ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ustawienia tagu reklamy zwykle znajdziesz w „Prywatności” lub „Reklamy” w ustawieniach urządzenia. Jeśli zmienisz ustawienia, aby przestać korzystać z tych technologii, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich naszych usług. Pamiętaj, że dostosowanie ustawień opisanych w tej sekcji nie uniemożliwia wyświetlania żadnych reklam. Po prostu upewnia się, że wyświetlane reklamy są mniej zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Będziemy nadal używać identyfikatora reklamy Twojego urządzenia do wyświetlania reklam; Na przykład możemy go użyć do ograniczenia liczby wyświetleń (to znaczy, aby ustawić maksymalną liczbę reklam dla tej samej reklamy od nas).
 8. Zmiany w polityce prywatności

  Polityka prywatności Witryny może ulec zmianie. Zalecamy regularne sprawdzanie zapisów polityki prywatności, aby być na bieżąco ze zmianami.

 9. Dostęp do danych osobowych i wprowadzanie zmian

  Użytkownicy mogą zmieniać lub usuwać dane osobowe dostarczone w sposób aktywny na stronie profilu.

  Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zadawać pytania dotyczące: polityki prywatności, dostępu do danych osobowych oraz zmieniania danych osobowych zgromadzonych w Witrynie lub usuwania takich danych. W tym celu należy używać formularza kontaktowego opublikowanego w Witrynie.